Konferencja nt. funduszy unijnych dla MŚP, siedziba ZRP, Warszawa