Publikacja formularza CBC-R oraz zaktualizowanego CBC-P

Formularz CBC-R to informacja o grupie podmiotów, którą składa się zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zaktualizowany formularz CBC-P, czyli powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów, umożliwi m.in. podanie adresu zagranicznego dla jednostki, która je składa. Oba wzory formularzy są dostępne na platformie ePUAP.

Wzory dokumentów elektronicznych: CBC-R: wzór nr 2017/11/23/4699: CBC-R(1) informacja o grupie podmiotów oraz zaktualizowany CBC-P: wzór nr 2017/11/23/4698: CBC-P(1) powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów są dostępne w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na platformie ePUAP.

Na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest również dostępna ostateczna wersja wzoru CBC-R (w formacie xsd) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-R oraz instrukcją jego wypełniania. Będzie je można wysłać przez system e-Deklaracje 8 grudnia 2017 r.
Więcej: LINK