Ochrona danych osobowych tematem warsztatów w Brukseli

27 listopada w Brukseli odbyły się warsztaty szkoleniowe, poświęcone implementacji rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – workshop for SMEs on the implementation of the EU General Data Protection Regulation. 

Warsztaty zorganizowała UEAPME przy udziale Komisji Europejskiej DG ds. Prawa dla przedstawicieli narodowych organizacji członkowskich MŚP. Poza przedstawicielami Komisji Europejskiej w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji członkowski MŚP z Litwy, Estonii, Czech, Węgier, Niemiec Włoch, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Belgi, Luksemburga i Polski. Tematem dyskusji były praktyczne aspekty wdrażania regulacji RODO w MŚP, konfrontując uregulowania z przykładami z codziennego funkcjonowania małej przedsiębiorczości. Rozmówcy podkreślali znikomą wiedzę przedsiębiorców na temat regulacji ochrony danych.
Więcej: