Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży skórzano-obuwniczej

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży skórzano-obuwniczej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.
Więcej: LINK