Projekty strategii muszą trafić do Trójstronnej Komisji

Zdaniem Michała Boniego, Ministra  członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju – koordynatora Strategii rozwoju kapitału ludzkiego – projekty strategii rządowych w pierwszej kolejności powinny trafić do konsultacji do partnerów społecznych.

 

Koordynator strategii uważa, że głos Komisji Trójstronnej na etapie konsultacji i debaty będzie bardzo istotny w określeniu docelowego kształtu tych dokumentów. Z taką propozycją przewodniczący Komitetu zwrócił się do Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

 

Zgodnie z harmonogramem prac Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju oraz zespołów roboczych opracowujących poszczególne strategie pierwsza prezentacja celów strategii ma się odbyć już w maju.