Handel z krajami trzecimi

– Na bieżąco identyfikujemy i zgłaszamy Komisji Europejskiej wszystkie bariery, z którymi borykają się przedsiębiorcy działający w krajach pozaunijnych – powiedział Rafał Baniak Wiceminister Gospodarki na seminarium poświęconym trudnościom handlowym w dostępie do rynków krajów trzecich, które 26 marca br. odbyło się w siedzibie resortu gospodarki.

To ważny problem i wymaga szybkich działań. Badania wykazują bowiem, że 20 proc. polskich towarów i usług eksportowych, kierowanych do tych krajów natrafia na poważne bariery. Petros Sourmelis z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej liczy na współpracę w tej kwestii, ponieważ tylko sygnały konkretnych przykładów zgłaszane przez przedsiębiorców mogą pomóc w pokonywaniu przeszkód.

W Ministerstwie Gospodarki, 25 marca 2010 roku powstał specjalny Zespół międzyresortowy, który zajmie się koordynacją działań związanych z trudnościami w handlu z krajami trzecimi. Zespół, który ma wspomóc działalność polskich przedstawicieli na forum Unii, zaczyna zbierać i analizować wszystkie informacje spływające od polskich producentów i eksporterów.

 

Na stronie Ministerstwa Gospodarki uruchomiono formularz on-line, za pomocą którego, organizacje biznesowe, zrzeszenia, izby i firmy mogą bezpośrednio do resortu zgłaszać uwagi o napotykanych barierach w kontaktach z tymi krajami.