Zakończenie projektu „Etyka i Biznes”

W marcu 2010 roku zakończył się projekt „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie, zrealizowane przez Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Business Consulting Polska trwało ponad rok. Głównym celem projektu była promocja wśród pracowników i pracodawców modelu społecznej odpowiedzialności w biznesie, stresu oraz idei flexicurity.

W ramach projektu zrealizowany został  cykl dwudziestu  ogólnopolskich szkoleń i warsztatów podczas których przeszkolono ponad 500 osób, uczestnicy zdobywali wiedzę na temat etyki w biznesie,  przeciwdziałaniu skutkom stresu, prawa pracy oraz elastycznego zatrudnienia, a także przygotowywali się  do prowadzenia odpowiedzialnego dialogu w miejscu pracy, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, prawnych oraz ekonomicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu www.etykaibiznes.eu