Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Dokument przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Ponadto jego celem jest eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami. Nowe regulacje doprecyzowują obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Zaproponowane rozwiązania dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

 

Zgodnie z projektem, dokonano kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: „najpoważniejsze naruszenia” – NN, „bardzo poważne naruszenia” – BPN i „poważne naruszenia” – PN.  Mogą one być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale także przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń. 
 
Nowe prawo może wejść w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych  przepisów, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.