Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl szkoleń

PARP zaprasza na pierwsze ze spotkań z cyklu szkoleń nt. zamówień publicznych na zagranicznych rynkach. Spotkanie będzie poświęcone rynkowi niemieckich zamówień publicznych i odbędzie się 26 marca.

Na podstawie ogłoszeń opublikowanych w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Tenders Electronic Daily, dalej: TED) oraz Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2017 r. opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, należy stwierdzić, że polskie firmy najczęściej realizowały kontrakty na rzecz m.in. niemieckich zamawiających.
 
Szkolenie będzie dotyczyło przede wszystkim kwestii praktycznych związanych z udziałem polskich firm w przetargach na terenie Niemiec. Omówione zostanie poszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach, a także korzystanie z powszechnych w Niemczech internetowych platform zamówień. Prelegenci poruszą również kwestie związane z informatyzacją postępowania mającą wpływ na sposób składania dokumentów przez wykonawców oraz formę tych dokumentów. Szczególny nacisk zostanie położony na specyfikę niemieckiego systemu zamówień publicznych. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej: LINK