Unia Europejska i Gruzja w dialogu nt. standardów i warunków pracy

Podczas seminarium zorganizowanego przez Komisję Europejską w Tbilisi w dniach 19-20 września 2018 r. „Dialog UE – Gruzja na temat pracy, zatrudnienia i kwestii społecznych: standardy pracy i inspekcja pracy” przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego oraz Państwowej Inspekcji Pracy – w dwugłosie – przedstawili polskie doświadczenia dotyczące budowy efektywnego systemu ochrony pracy oraz współpracy partnerów społecznych i instytucji publicznych w tym obszarze.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu inicjatyw wynikających z Umowy Partnerstwa pomiędzy UE i Gruzją.

Przedstawicielka Związku Rzemiosła Polskiego reprezentując UEAPME – Europejską Unię Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zapewniła jednocześnie reprezentację polskich pracodawców w dialogu z gruzińskimi organizacjami przedsiębiorców i związkami zawodowymi.

Dwugłos ZRP – PIP, w tym przykłady dobrych praktyk realizowanych wspólnie przez PIP i organizacje polskich pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania.