Preferencyjne zasady ubezpieczeń transakcji eksportowych

Pięć ministerstw (gospodarki, finansów, skarbu państwa, rolnictwa, spraw zagranicznych) oraz Narodowy Banki Polski przygotowały preferencyjne zasady ubezpieczeń transakcji eksportowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, upoważniona została do stosowania preferencyjnej, obniżonej o 20 proc., stawki ubezpieczeniowej. Mogą z niej skorzystać podmioty gospodarcze, zainteresowane ubezpieczeniem transakcji eksportowych do wybranych krajów Azji, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Bałkanów.
Więcej: LINK