Jak wspierać firmy rodzinne na rynku europejskim

– Firmy rodzinne mają swoją specyfikę i ich potrzeby powinny być brane pod uwagę w przeglądzie programu Small Business Act – stwierdził Jan Klimek Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego podczas spotkania z Elżbieta Bieńskowską.

Jan Klimek, który jest członkiem Grupy Pracodawców EKES i sprawozdawcą opinii na temat firmy rodzinnej, spotkał się w imieniu grupy z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości MŚP, aby zwrócić uwagę Komisji na znaczenie tego szczególnego rodzaju firm. Prace w obszarze rodzinny biznes został zaproponowany i wprowadzony przez Komitet na wniosek Grupy Pracodawców.

Firmy rodzinne napotykają na wiele problemów z procedurami dziedziczenia; co roku dziesiątki firm ulegają zamknięciu i setki miejsc pracy zostaną utracone ze względu na fakt, że firmy rodzinne nie są przejmowane przez następców.

Komisarz Bieńkowska odniosła się przychylnie do inicjatywy Grupy Pracodawców i oświadczyła, że WE oczekuje na konkretne propozycje do zagadnień rodzinnego biznesu z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Grupa Pracodawców zaprosiła komisarza Bieńkowską do dyskusji z członkami Prezydium Grupy na temat propozycji legislacyjnych mających na celu ukończenie organizacji  rynku wewnętrznego UE.

Więcej: LINK