Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia oraz wynajmu sali jak następuje:
W dniu 10 lutego 2015 r. w Białymstoku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę kateringową oraz wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad
Prosimy o podanie ofert na:
1. Lunch i serwis kawowy dla 20 osób
2. Wynajem sali dla potrzeb odbycia obrad
Oferty przyjmujemy do piątku 6 lutego 2015 roku do godz. 16.00 na adres e-mail romaniuk@zrp.pl
/kopia na adres ewa.mroczynska@rzemioslo.bialystok.pl /
Uwagi:
odnośnie punktu 1 prosimy o podanie proponowanego menu, odnośnie punktu 2 prosimy o podanie dostępności czasowej sali, wyszczególniając godziny (od do) ilość osób które sala może pomieścić informacje odnośnie nagłośnienia.

Oferent powinien mieć siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Białegostoku.
W sprawie ewentualnych wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym prosimy kontaktować się z Panią Ewą Mróczńską z Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku tel. +85 743-54-03 lub 85 743-61-41