Prawo konsumenckie. Szkolenie

Zmianie uległ termin szkolenia z zakresu prawa konsumenckiego (unijnego i polskiego) organizowanego przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Związkiem Rzemiosła Polskiego.

 

Spotkanie odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiego projektu ConsumerLawReady , którym zarządza BEUC (Europejska Organizacja Konsumentów) w konsorcjum z UEAPME ( Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ) oraz Eurochambers. Projekt ten jest finansowany przez Unię Europejską przy wsparciu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. 
 
Termin szkolenia: 16 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Warszawie, w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4 i jest bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy pokrywają koszt udziału w sesji, udostępnienia materiałów oraz lunchu. Koszty przejazdu i ewentualnego noclegu we własnym zakresie
Zgłoszenia należy przysyłać mailem na adres: rekrutacja@konsumenci.org  do 10 kwietnia.
 
Zaproszenie: