Poszukiwane przedsiębiorstwa zainteresowane zarządzaniem wiekiem

Partner Związku Rzemiosła Polskiego poszukuje firm do badania dot. zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach realizowanego na zlecenie Ośrodka Badań Rynku Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który w partnerstwie z PARP realizuje projekt: „Z wiekiem na plus. Szkolenia dla przedsiębiorstw” (dofinansowany ze środków EFS).

Celem projektu jest podniesienie wśród właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z utrzymywania w zatrudnieniu osób 45/50+ oraz wdrożenie modelowych systemów zarządzania wiekiem w firmach uczestniczących w projekcie.

Wśród zadań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu jest m.in.: analiza dobrych praktyk zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, opracowanie kompleksowej strategii zarządzania wiekiem oraz przeszkolenie ok. 350 firm, jak taką strategię wdrażać. W celu opracowania case studies, badacze będą prowadzić wywiady z przedstawicielami kadry (osoba odpowiedzialna za HR oraz kierownik średniego szczebla) i pracowników. Wywiady planowane są na maj i początek czerwca 2010 roku.

Firmom, które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania wiekiem, proponowane są:
– dostęp do przygotowanej analizy dobrych praktyk, 
– udział w szkoleniu dot. strategii zarządzania wiekiem, która zostanie opracowana w ramach projektu,
– skorzystanie z dofinansowania wdrożenia kolejnych narzędzi zarządzania wiekiem (w ramach projektu strategia zarządzania wiekiem będzie wdrażana w 50 firmach),
– komplet broszur informacyjnych (cztery broszury – każda będzie dotyczyła innego obszaru zarządzania wiekiem).

Szczegółowych informacji udziela:
Kamila Hernik (tel. 22 507 80 36 lub 664 470 975 kamila.hernik@bpi-group.com)
Strona odpowiedzialna w ZRP: Zespół Koordynacji Spraw Europejskich (nza@zrp.pl)

Zachęcamy firmy zainteresowane upowszechnianiem swojego dobrego wizerunku oraz doskonaleniem strategii zarządzania do wzięcia udziału w badaniu oraz szkoleniach w ramach projektu.