Drewno Technika : Co naprawdę dokucza?

„Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny wprowadzeniu obowiązku uiszczenia rekompensaty na poziomie od 3 do 5 proc. należnej kwoty za zwłokę w płatności na rzecz poszkodowanego kontrahenta, jeśli byłyby nią obciążane również małe i średnie przedsiębiorstwa” – czytamy w miesięczniku Drewno Technika.

„Rozwiązanie takie przewiduje projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Mikro i małe przedsiębiorstwa, mając zagwarantowane ustawą o terminach płatności prawo do odsetek za zwłokę, sięgają po nie tylko w skrajnych sytuacjach, w obawie przed utratą odbiorcy.”

„Związek Rzemiosła Polskiego proponuje ograniczenie opóźnień w płatnościach poprzez rozwiązania podatkowe, oparte na ustaleniu szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego (w VAT i w podatku dochodowym) przy sprzedaży z wydłużonym terminem płatności, uzależnionego od faktycznej zapłaty za dostawę. Według ZRP, jako bardziej dolegliwe odbierane są przez nie praktyki obciążania dostawców, głównie przez duże sieci handlowe.”

Więcej: drewnotechnika.pl
01.05.10