Czas pracy kierowców – niekorzystny wynik głosowania

28 kwietnia 2010 roku Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego niestety zagłosował (głosami 30 do 19) za włączeniem samozatrudnionych do konstruowanych zapisów nowej dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego.

Kolejnym krokiem w procesie legislacyjnym będzie prośba Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wobec Komisji Europejskiej o wycofanie propozycji wyłączenia samo zatrudnionych z zapisów konstruowanej dyrektywy. Komisja Europejska ma prawo i prawdopodobnie odrzuci takie rozwiązanie. Dlatego w dniach 14 – 17 czerwca 2010 roku odbędzie się głosowanie nad kształtem omawianej dyrektywy podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 

Więcej informacji: LINK