posiedzenie Zespołu Problemowego TK ds. Funduszy Strukturalnych