Portal mojafirma.infor.pl: Zła kondycja finansowa MŚP

 „Związek Rzemiosła Polskiego skierował do ministra gospodarki Waldemara Pawlaka list, w którym zwrócił uwagę na pogarszającą się sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zła sytuacja finansowa mikro i małych firm jest efektem kryzysu gospodarczego, który dotarł do tej grupy przedsiębiorstw z pewnym opóźnieniem” – czytamy na portalu mojafirma.infor.pl.

„Ponad połowa mikro i małych firm znajduje się w trudnej sytuacji, która jest efektem kryzysu gospodarczego oraz licznych barier administracyjnych i rosnących kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.”

Więcej: mojafirma.infor.pl
Alicja Fal
31.08.2010
LINK