Posiedzenie Zespołu prawa pracy i układów zbiorowych