Projekt AMOR

W styczniu bieżącego roku zakończyła się realizacja projektu „Dostosowanie macierzy kompetencji do Europejskich Ram Kwalifikacji w kształceniu zawodowym – Approach for the matching process of outcome-based curricula to the EQF in vocational education (AMOR)”.

W ramach projektu opracowano i wypróbowano podstawy procedury mającej na celu przyporządkowanie kwalifikacji zawodowych do Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF). Aby nie odbiegać zbytnio od rzeczywistości, w centrum zainteresowania znalazły się wybrane kwalifikacje z branży elektrycznej.

Koordynatorem projektu był Wydział Kształcenia w Rzemiośle Uniwersytetu w Kolonii. Osobą kontaktową w sprawach projektu jest pan Martin Diart (koordynator całego przedsięwzięcia). Oprócz katowickiej Izby w projekcie brali udział partnerzy z Niemiec, Austrii oraz Węgier.

Strona internetowa www.amor-project.eu kliknij zawiera pełną informację dot. zakończonego niedawno projektu.

Efektem końcowym projektu jest raport w pięciu wersjach językowych wydany na płycie CD-ROM. Płyta zawiera prezentację przebiegu projektu AMOR, praktyczne wskazówki dot. przyporządkowania programów nauczania do EQF oraz propozycje odnośnie planowania narodowych i sektorowych Ram Kwalifikacji.

Płytę z raportem otrzymać można w katowickiej Izbie Rzemieślniczej. Plik można również pobrać: kliknij

Osoby zainteresowane rezultatami projektu zapraszamy serdecznie do kontaktu z katowicką Izbą Rzemieślniczą (Piotr Bastek, mail: piotr.bastek@ir.katowice.pl).