Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego TK ds. Unii Europejskiej