Debata oraz prezentacja raportu z prac Grupy Refleksyjnej „Europę stać na więcej…”