Wsparcie unijne na e-usługi

II runda aplikacyjna do 16 lipca br. włącznie

 

Jeszcze tylko przez dwa dni trwać będzie II runda naboru wniosków do Działania 8.1 POIG na dofinansowanie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Fundusze można przeznaczyć na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi.
 
Wsparcie w ramach Działania 8.1 przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorców. Projekty mogą być objęte wsparciem nie dłużej niż 24 miesiące.
 
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 16 lipca 2009 roku włącznie.
 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi ponad 144 mln zł.
 
Intensywność wsparcia de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może przekroczyć 1 mln. zł.
 
Szczegółowe informacje na stronie:www.parp.gov.pl