Posiedzenie Prezydium Europejskiej Unii Rzemiosła oraz MŚP (UEAPME), Bruksela