Posiedzenie Zespołu TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych wspólnie z Zespołem polityki