posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki, Szczecin