Seminarium poświęcone wejściu w życie Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja i jej nowego Kodeksu

Zapraszamy na seminarium poświęcone Wnioskom wynikającym z wejścia w życie Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja i jej nowego Kodeksu Celnego oraz ich wpływowi na współpracę gospodarczą białoruskich i polskich przedsiębiorców”.

Seminarium odbędzie się w Grodnie na Białorusi w dniach 7 – 8 października 2010 r. Głównym celem seminarium będzie przedyskutowanie kwestii praktycznych, związanych z wdrażaniem przepisów nowej Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja, w tym wspólnego Kodeksu Celnego, jak również identyfikacja wynikających stąd problemów dla polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej. Z uwagi na potwierdzoną obecność przedstawicieli organów administracji państwowej po stronie polskiej i białoruskiej, dyskutowane problemy będą mogły stanowić impuls dla dalszego rozwoju współpracy polsko-białoruskiej na różnych szczeblach, służącej m.in. rozwiązywaniu istotnych problemów w relacjach wzajemnych.

Seminarium honorowym patronatem objęli Wicepremierzy obu krajów: Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Andrej W. Kobiakow, Wicepremier Rządu Republiki Białorusi oraz Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP.

Oprócz Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Agencji Rynku Rolnego, w organizację seminarium zaangażowane są również resorty gospodarki i rolnictwa obu krajów, Służba Celna RP, a także władze Województwa Podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego.

W seminarium dotychczas udział potwierdzili liczni polscy i białoruscy przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, firmy i instytucje biznesowe zajmujące się handlem pomiędzy Polską a Białorusią.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium powinni kontaktować się bezpośrednio z Polsko-Białoruską Izbą Przemysłowo-Handlową. Łączny koszt udziału wynosi około 1500 zł.

Szczegółowe informacje w załączniku.