Posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Innowacyjna Gospodarka