Konferencja naukowa Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nt efektywności sądowych postępowań gospoda