Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego, Bruksela