Puls Biznesu: Rzemieślnicy skarżyli się prezydentowi m.in. na złe prawo

„Na złe rozwiązania legislacyjne, biurokrację i trudności w pozyskiwaniu unijnej pomocy uskarżali się w środę, podczas spotkania z prezydentem Lechem Kaczyńskim, przedstawiciele izb rzemieślniczych z całego kraju.” – czytamy na portalu Pulsu Biznesu.
„Prezydent zadeklarował w Katowicach, że będzie walczył o uproszczenia w prawie i uchwalenie nowej ustawy o rzemiośle. Zaznaczył jednak, że wiele zależy od parlamentarnej większości, a ta odrzuca wiele jego projektów ustaw już w pierwszym czytaniu. „Mam nadzieję, że to się zmieni teraz, w ramach lepszej współpracy między prezydentem a rządem” – powiedział. Podczas spotkania w katowickiej Akademii Muzycznej Lech Kaczyński akcentował, że obecnie, w dobie światowego kryzysu, najważniejsze jest zachowania miejsc pracy. „Ochrona miejsc pracy w dzisiejszej sytuacji Polski jest rzeczą najważniejszą” – oświadczył.”

„Sami przedsiębiorcy zapewniali, że na razie nie planują zwolnień, ale przez blisko godzinę mówili o problemach, z którymi borykają się w codziennej działalności. Jan Klimek z katowickiej izby rzemieślniczej wskazał m.in. na szkolenie zawodowe. W 1989 r. było 197 tys. uczących się zawodów rzemieślniczych, teraz – 85 tys. – wskazał. Rzemieślnicy narzekali też na biurokrację i procedury.”

„Szef polskiego rzemiosła Jerzy Bartnik mówił, że „grzechem” było wprowadzenie do znowelizowanego kodeksu pracy obowiązku zatrudniania inspektora ochrony przeciwpożarowej. Skarżył się też na wysokie ceny energii i problemy w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej. „Utrzymamy miejsca pracy, jeśli będzie klimat i ekonomia pozwoli” – powiedział. Czesław Krupa, dyrektor izby rzemieślniczej w Nowym Sączu, skrytykował planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym. Przewidują one, że pierwszy rok w zasadniczych szkołach zawodowych będzie poświęcony wyłącznie nauce teorii. To o jedną trzecią skróci czas praktycznej nauki zawodu – mówił Krupa.”

Prezydent zapowiedział, że jego doradcy przyjrzą się projektowi zmian w szkolnictwie zawodowym, ale wyraził też opinię, że w dzisiejszym świecie jest potrzebne kształcenie także na poziomie ogólnym. „Sam mam wiele wątpliwości do ustawy o reformie edukacji, ale one mają nieco innych charakter – wiążą się ze stopniem nadzoru rządu nad edukacją” – wyjaśnił. Na zakończenie spotkania rzemieślnicy podarowali prezydentowi statuetkę św. Józefa Robotnika.” Więcej: pb.pl 04.03.2009