Posiedzenie Komisji ds. Ruchu Branżowego i Spółdzielczości Rzemieślniczej Zarządu ZRP