Postulaty ZRP dotyczące koniecznych zmian w obowiązującym prawie