Związek Rzemiosła Polskiego laureatem nagrody specjalnej The Warsaw Voice

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał specjalne wyróżnienie tygodnika The Warsaw Voice – Krzesło Tysiąca Wydań. Redakcja przyznała nagrodę w uznaniu działań naszej organizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Pozostałymi laureatami nagrody są członkowie Rady Przedsiębiorczości oraz Giełda Papierów Wartościowych.

„Gdy spojrzymy na minione 19 lat, aby wyłowić dominantę tego czasu, to nie mamy najmniejszych wątpliwości, że nad całym pejzażem góruje właśnie gospodarka. Obiektywnie prawa ekonomii plus ludzie – przedsiębiorcy, managerowie i pracownicy, czyli to co stanowi gospodarkę, przeniosły nas w inną rzeczywistość. Wyprowadziły nas z gospodarki centralnie kierowanej, niemal w całości znajdującej się w rękach państwa, z gigantycznej inflacji. Jeszcze nie jesteśmy bogatymi krewnymi, ale nie jesteśmy już ubogimi. Inna jest nasza sytuacja materialna, a zatem inna też jest nasza świadomość. Bez żadnych wątpliwości – stało się to dzięki gospodarce. Jej zatem The Warsaw Voice przyznaje swoją specjalną nagrodę” -czytamy w uzasadnieniu Redakcji.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 lutego 2008 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Galę poprzedzi debata gospodarcza – „Polska gospodarka pozytywny bohater przemian – co dalej?”