Posiedzenie grupy roboczej UEAPME ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, Bruksela