Wizyta Głównego Inspektora Pracy w ZRP (J.Bartnik)