Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego KK NSRO