Portal mg.gov.pl: Nasza gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych rzemieślników

– Edukacja zawodowa młodzieży i dorosłych powinna być traktowana jako jeden z priorytetów dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Nasz kraj, aby budować swoją konkurencyjność, obok wykształconych menadżerów, potrzebuje również wysoko wykwalifikowanych rzemieślników – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński na konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”. Debata odbyła się 18 listopada 2013 r. w Sejmie.

Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego kształcenie zawodowe musi odpowiadać na potrzeby rynku pracy. – Aby to skutecznie realizować konieczna jest ścisła współpraca szkół i uczelni z przedsiębiorcami – powiedział. – Dzięki temu możliwe będzie praktyczne nauczanie pod okiem doświadczonego pracodawcy, co pozwoli przygotować młodych ludzi do wykonywania zawodu i podnoszenia swoich kwalifikacji w przyszłości – dodał.

Więcej: mg.gov.pl: LINK
Materiał o konferencji:
LINK