Konferencja rzemiosła w Sejmie

Podczas konferencji „ Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” , która odbyła się 18 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Patron Honorowy spotkania podkreślił istotną rolą, jaką pełnią firmy rzemieślnicze w gospodarce, a także edukacji i lokalnej społeczności.

Janusz Piechociński zapewnił, że potencjał jaki mają firmy z sektora mikro i MŚP jest dostrzegany przez administrację państwową, a także zaznaczył, że dla wsparcia polskiej gospodarki konieczne jest zacieśnianie współpracy rządu i pracodawców.

Wicepremier poruszył także problem powszechnego samorządu gospodarczego, którego stworzeniem jest zainteresowane również środowisko rzemiosła. Powołanie takiej instytucji w Polsce jest, zdaniem Ministra Gospodarki, bardzo potrzebne. Niestety, jak zaznaczył reprezentacja pracodawców w Polsce jest rozporoszona i często rywalizująca ze sobą, co stanowi słaby punkt polskiej gospodarki na coraz bardziej jednolitym rynku europejskim.

Dalszej dyskusji wymaga również tworzenie regulacji dotyczących kwestii gospodarczych, dla których przepisy coraz częściej są kształtowane na poziomie unijnym. – W tych przepisach bardzo często lekceważy się małe, lokalne firmy – podkreślił Wicepremier – Postrzega się je głównie jako miejsca, w których można zatrudniać bezrobotnych. Zapomina się o tym, że przedsiębiorstwa muszą się rozwijać. To z nich mają powstać firmy, które za pięćdziesiąt, czy sto lat będą wielkimi koncernami. Brakuje nam bardzo wielkich lokomotyw wzrostu, które wychodzą na międzynarodowy rynek – powiedział Janusz Piechociński.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował rzemieślnikom za ich wkład w likwidowanie problemu bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Zaznaczył też, że konieczne jest dalsze wprowadzanie w Polsce kształcenia dualnego we współpracy ze środowiskiem rzemiosła i firmami rzemieślniczymi.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił się bezpośrednio do szefa resortu pracy dziękując  mu za zaangażowanie w działania Komisji Trójstronnej. Przypomniał, że konieczne jest podejmowanie dalszego dialogu społecznego, by pogodzić interesy rządu, pracowników i pracodawców.

W dalszej części konferencji głos zabrał Jacek Falkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, który zwrócił uwagę na znaczący wzrost zainteresowania absolwentów gimnazjów kształceniem zawodowym. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek wskazał na korzyści społeczne i gospodarcze , jakie przynosi rzemiosło: fachowców, kształcenie, miejsca pracy, kulturę pracy i wiele innych. Prelegenci dr Krzysztof Bondyra ekspert ds. rynku pracy oraz Robert Krzyszczak i Jacek Trela ze Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości omawiali różne aspekty funkcjonowania rzemiosła obecnie oraz jego perspektywy. Szczególny nacisk w wystąpieniach ekspertów położony został na kształcenie ludzi młodych i dostosowywanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. Jak zaznaczyli prelegenci konieczne jest również kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła w społeczeństwie, by młodzież chętniej decydowała się na podjęcie nauki zawodu.

Prowadzący konferencję Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego Artur Bramora zapowiedział podjęcie prac nad nową ustawą o rzemiośle.

Na zakończenie konferencji rzemieślnicy i przedstawiciele rządu oraz innych instytucji okołobiznesowych podpisali Manifest Rzemiosła Polskiego. Dokument ten jest apelem środowiska rzemiosła, w którym przedstawione są wyzwania, przed jakimi stoją rzemieślnicy oraz wskazane formy wsparcia jakich oczekują i potrzebują by sprawnie prowadzić swoje firmy. W manifeście, który trafi do Prezydenta, Premiera, przedstawicieli rządu  oraz do klubów poselskich, rzemieślnicy podkreślają potrzebę stabilnych warunków prowadzenia działalności, mądrego prawa i sprawnego państwa.

W konferencji wzięli udział między innymi: Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prof. Stanisława Borkowska  – Zastępca Przewodniczącego Naczelnej Rady Zatrudnienia, Jacek Falkowski – Wicedyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy, Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Zbigniew Żurek – Wiceprezes Business Centre Club, Zygmunt Mierzejewski – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Wojciech Szewczyk  – Zastępca Komendanta Głównego OHP, Agnieszka Chłoń-Domińczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Grażyna Osicka – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Mirosław Marczewski – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ireneusz Goździałko – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego “Budowlani” , Krzysztof  Rusiecki – Duszpasterz Rzemiosła.

Organizatorami konferencji byli: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego.
 
Poczęstunek dla gości przygotowali: Cukiernia Antolak Zofia Antolak, Fabryka Wyrobów Cukierniczych „JAGO” Jan Gogolewski, Cukiernia u Lecha Leszek Truskolawski, Cukiernia Piekarnia Koperski Poznań Piotr Koperski, Piast-Cukiernia Zygmunt Wypych. Materiały informacyjne przygotowała Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Promocja Polska” Tomasz Nalaskowski.

Treść Manifestu Rzemiosła Polskiego: LINK
Link do transmisji z przebiegu konferencji:
LINK

Zdjęcia z konferencji:LINK

Podziękowania dla Wicepremiera, Ministra Gospodarki: LINK
Podziękowania dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej:
LINK
Podziękowania dla Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego, posła Artura Bramory:
LINK