Polski Jubiler: Public relations w małej firmie

„24 lutego odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP”, realizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” –czytamy w Jubilerze.

 

„Program spotkania objął trzy wystąpienia. – Największą barierą dla MŚP w efektywnym wykorzystywaniu możliwości oferowanych przez public relations jest brak dostatecznej wiedzy na temat technik i strategii komunikacyjnych oraz błędne przekonanie na temat niskiej skuteczności tego typu działań – powiedział podczas swojego wystąpienia Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.- PR zwiększa efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, przyczyniając się do wzrostu jego adaptacyjności i konkurencyjności oraz pomaga w elastycznym dostosowywaniu się do sytuacji rynkowej – dodał”.

 

Więcej:
Polski Jubiler
01.03.2011