Polska: Zdaniem ZRP: Kolejna fiskalna pułapka

„Nie możemy zaakceptować zmian zaproponowanych w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące, bo dla dużej grupy mikro przedsiębiorstw stanowią one pogorszenie dotychczasowych warunków”.

„Rzeczywiście, projekt rozporządzenia podejmuje próbę rozwiązania problemu archiwizowania papierów kopii dokumentów kasowych przez umożliwienie sporządzania kopii drukowanych dokumentów na informatycznych nośnikach danych. Większość firm nie korzysta z tej możliwości. Z uwagi na niewielka skalę działalności nie zdecyduje się wymienić kas fiskalnych na znacznie droższe, nieobjęte ulga podatkową. Tej dużej grupie podatników nie proponuje się uproszczeń, lecz dodatkowe obostrzenia. Zobowiązuje się podatników do „przestrzegania warunków przechowywania tych dokumentów, które gwarantują zachowanie ich w formie czytelnej”. Większość stosowanych kas (ok. 90 proc.), umożliwia wyłączenie wydruku na papierze termicznym. Nawet gdyby wydruki były przechowywane w idealnych warunkach, możliwe jest zapewnienie ich czytelności przez rok, a nie przez 6 lat”.

„Nowe rozwiązania powinny iść w kierunku skrócenia okresu archiwizowania kopii drukowanych dokumentów. Problem dotyczy paragonów fiskalnych, dokumentujących indywidualną transakcję – dobowe raporty fiskalne pozostają w pamięci kasy i zawsze można je ponownie wydrukować, łącznie z raportem miesięcznym”.

Polska
09.05.2008