Gazeta Podatnika: ZRP: Skrócić czas przechowywania kopii paragonów

„Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny zmianom zaproponowanym w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Po wejściu w życie dla dużej grupy małych przedsiębiorstw stanowiłyby one pogorszenie dotychczasowych warunków przechowywania kopii dokumentów fiskalnych. Ministerstwo Finansów chce nałożyć na podatników obowiązek ich przechowania w formie czytelnej” – czytamy w Gazecie Podatnika.

„Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jest próbą rozwiązania problemu archiwizowania papierowych kopii dokumentów kasowych. Ma umożliwić sporządzanie kopii drukowanych dokumentów na nośnikach elektronicznych. Zdaniem ZRP, większość firm nie będzie w stanie skorzystać z tej możliwości. Większość podatników, z uwagi na niewielką skalę prowadzonej działalności, nie zdecyduje się wymienić posiadanych kas fiskalnych na droższe urządzenia, których zakup nie będzie objęty ulgą podatkową”.

Duża grupa podatników – po wejściu w życie rozporządzenia – musiałaby się za to liczyć z dodatkowymi obostrzeniami. Nowy przepis mówiący o 5-letnim okresie przechowywania kopii dokumentów kasowych zobowiązuje podatników do „przestrzegania warunków przechowywania tych dokumentów, które gwarantują zachowanie ich w formie czytelnej w tych okresach z uwzględnieniem warunków i wymogów podanych przez producenta lub importera kas wprowadzających urządzenia do obrotu odnoszących się do zalecanych przez nich parametrów papieru, właściwości stosowanych informatycznych nośników danych, jak i urządzeń współpracujących z kasą”.