28 Międzynarodowe Targi Konsumpcyjne FOODTECH 2008

28 Międzynarodowe Targi Konsumpcyjne
12-17 maja 2008 r.
Płowdiw – Bułgaria

Tematyka targów:
– artykuły spożywcze, napoje, dodatki spożywcze,
– maszyny i technologie dla przemysłu spożywczego,
– owoce, warzywa i ich przetwory,
– urzadzenia i wyposażenie dla cateringu i hoteli
– opakowania i maszyny do produkcji opakowań
– materiały opakowaniowe

Organizator wystąpienia na targach FOODTECH:
ARTEXPO
31-751 Kraków, ul. Odmogile 1A
tel. (012) 6445378, fax (012) 6430449
www.artexpo.com.pl
artexpo@artexpo.com.pl