Polska Wieś: O współpracy

„Na targach Polagra Food w Poznaniu 13 września zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podpisał ze Związkiem Rzemiosła Polskiego porozumienie o współpracy” – czytamy w czasopiśmie Polska Wieś.

„KRIR oraz Związek zadeklarowały współpracę między innymi w zakresie pisania, występowania i realizowania programów odpowiadających realizowanym przez nich celom i zadaniom, a także wzajemnego wykorzystania swoich nazw przez KRIR i Związek w celach marketingowych oraz wzajemnego udostępniania stron www w celu zamieszczania informacji o współpracy, a także współorganizowania szkoleń i spotkań informacyjnych.”

„KRIR i Związek zobowiązały się również do wzajemnego informowania o planowanych akcjach informacyjnych z zastrzeżeniem braku obowiązku uczestniczenia we wskazanych akcjach przez którąkolwiek ze stron.”

Więcej: krir.pl
01.09.2010