Ciężkie miesiące dla komisji egzaminacyjnych

Październik będzie miesiącem bardzo intensywnej pracy Komisji Egzaminacyjnych Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Poza planowanymi na wrzesień i październik sesjami egzaminacyjnymi młodocianych uczniów rzemiosła, przeegzaminują one dodatkowo 101 kandydatów na mistrzów i 20 czeladników –  beneficjentów projektu „Bądź mistrzem w zawodzie i ucz innych” realizowanego przez Izbę, finansowanego przez EFS w  ramach PO KL Priorytet VIII  regionalne kadry gospodarki.

Kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego trwały 30 godzin, a dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 80 godzin.

Jak informują sami zainteresowani podniesienie kwalifikacji interesuje ich głównie dlatego, że chcą rozpocząć proces szkolenia uczniów młodocianych oraz dorosłych w ramach umów stypendialnych z urzędami pracy.