ABC: Rzemieślnicy w Dreźnie

„Po raz czwarty gostyńscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w jesiennej wystawie rzemieślniczej w Dreźnie” – czytamy w ABC.

„W ciągu kilku dni hale targowe odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Saksonii oraz z terenów przygranicznych w Polsce i Czechach. W tym roku targi odbędą się w dniach 29-31 października. Ekspozycja gostyńskiego Cechu ma się znaleźć na stoisku Izby Rzemieślniczej w Dreźnie, z którą od pięciu lat ściśle współpracują Cech oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.”

„Dla gostyńskich firm, które chcą po raz pierwszy zaprezentować w Dreźnie swe wyroby czy usługi, Cech ma specjalną ofertę. – Właśnie na tym stoisku mogą się zareklamować, na preferencyjnych warunkach, przedstawiciele firm, które dotąd nie brały udziału w tej imprezie mówi Marian Tyrzyk, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu .”

Więcej: gazetaabc.pl
31.08.2010