Polska Dziennik Bałtycki Gdynia Przedsiębiorcza: Wspierają małych

„Szkolenia konkursy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – to główne zadania Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni” – czytamy w Dzienniku Bałtyckim.

„Ta najstarsza organizacja samorządu gospodarczego i pracodawców w tym mieście zrzesza oraz wspiera przede wszystkim małe i średnie firmy różnych branż. Gdyński cech wspomaga rozwój firm rzemieślniczych i przedsiębiorczości poprzez min. przygotowywanie wykwalifikowanych kadr pracowniczych, stymulowanie postępu technicznego, gospodarczego i organizacyjnego w firmach.”

„Ściśle współpracuje on z pomorską izbą i Związkiem Rzemiosła Polskiego w Warszawie w sprawach wymagających ochrony interesów przedsiębiorców, takich jak nowe akty prawne regulujące działalność gospodarczą czy kwestie podatkowe.”

„- Edukacja zawodowa, umożliwiająca przygotowywanie pracowników głównie dla niedużych firm, zalicza się do najważniejszych zadań realizowanych przez nasz cech – podkreśla Jerzy Gontarski, kierownik biura CRiP w Gdyni. – Współdziałamy z gdyńskimi szkołami zawodowymi, w których odbywa się teoretyczna nauka zawodu uczniów praktykujących w zakładach rzemieślniczych, należących do naszego cechu. Uczniowie ci kończą naukę teoretycznym i praktycznym egzaminem czeladniczym przed komisją pomorskiej izby. Po trzech latach pracy w zawodzie mogą składać egzaminy mistrzowskie. W przypadku dorosłych, którzy chcą zdobyć nowy zawód lub potwierdzić swoje umiejętności zawodowe, kierujemy ich na kursy zawodowe prowadzone przez pomorską izbę. Dzięki temu osoby przyuczone, pracujące na przykład jako murarze, monterzy, mechanicy czy blacharze w zakładach rzemieślniczych, mogą uzyskać świadectwo czeladnicze, a potem – także dyplom mistrza.”

Więcej: prasabalt.gda.pl
Jacek Sieński
23.09.2010