Podatki.pl: Organizacje pracodawców zawieszają udział w pracach nad umową społeczną

„Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego — czyli organizacje reprezentujące przedsiębiorców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych — ogłosiły wspólne stanowisko o zawieszeniu udziału w pracach nad umową społeczną. Warunkiem ponownego przystąpienia do rozmów w tej sprawie jest podjęcie deklaracji przez rząd i wszystkie organizacje uczestniczące w Komisji Trójstronnej o woli wznowienia rozmów” – czytamy na Portalu Podatki.pl.

„Powodem decyzji organizacji pracodawców jest fakt, iż wiele rozstrzygnięć, które miały zapaść w toku debaty nad umową społeczną, zostało już podjętych bez udziału większości uczestników dialogu. Chodzi o podpisane pod koniec sierpnia przez szefa rządu i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” porozumienie dot. podwyższenia płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, wcześniejszych emerytur czy waloryzacji świadczeń z FUS”.

Więcej: Podatki.pl

07.09.2007
T.Sz.