Narada prezesów i dyrektorów izb rzemieślniczych, poświęcona problematyce funkcjonowania Komisji Tró